St. PKU Research voldoet aan ANBI vereisten
Naam: Stichting PKU Research
Fiscaal nr: 820776403

Doelstelling:
De stichting heeft als doel:
- het opzetten van een nationaal en internationaal netwerk bestaande uit ouders, familie en vrienden van patiënten die lijden aan de ziekte Phenylketonurie, alsmede uit overige geïnteresseerden, om gezamenlijk onderzoek te financieren, welk onderzoek gericht is op het vinden van een behandeling en genezing van stofwisselingsziekten en in het bijzonder voormelde Phenylketonurie.
- het vinden van een methode om op zo kort mogelijke termijn de noodzakelijke financiering bijeen te brengen voor het steunen van bestaande organisaties en deze aan te wenden ter bespoediging van onderzoek door gekwalificeerde wetenschappers op het gebied van stofwisselingaandoeningen welke onderzoeken kunnen leiden tot het vinden van een juiste behandeling of genezing.
- het zijn van platform en coördinator van onderzoek en samenwerking tussen de wetenschappelijke e medische gemeenschap.
- alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het beloningsbeleid: 
Er wordt geen beloning verstrekt voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de stichting. Het is mogelijk om de onkosten te declareren.
Het beleidsplan van de stichting is openbaar.
Het jaarverslag over het afgelopen jaar.