Het bestuur

Het bestuur van de Stichting PKU research wordt gevormd door:

Peter Niesen, voorzitter

Ron Vos, penningmeester

Voor de rol van secretaris is op dit moment een vacature.